x

Ürünlerimiz

Data ve network çözümleri ; bilgi ve sistem kaynaklarında farklı kullanıcılar tarafından yapılan paylaşımların bir yerden başka bir yere veri aktarımını sağlayan iletişim sistemleridir. Yani farklı noktalardan yapılan paylaşımları bu sistemler sayesinde başka noktaya iletebilirsiniz. Dava ve network sistemleri kablolu ya da kablosuz olarak kurulabilir.

Kurulan sistemler üzerinden sadece kaynak paylaşımı yapılmaz. Ayrıca ağ haberleşmesi de yapılabilir.  Büyük firmalar günümüzde bilişim ve güvenlik için data ve network sistemlerine büyük yatırımlar yapmaktadır. Uzun ömürlü, verimli ve yüksek güvenlik sağlayan bir haberleşme sistemi arıyorsanız sizler de data network sistemi kurulumunu tercih edebilirsiniz.

Data ve network sistemleri daha çok internette yer alan verileri saklayarak koruyan bir depolama alanı olarak görülebilir. Bu sistemde bilgisayarda ya da diğer sistemlerde yer alan geniş bir server vardır. Fiziksel anlamda tüm verilerin depolandığı sürücü sisteminde bilgisayarları işleten sistem odaları bulunuyor.  Sistem içinde yangın söndürme sistemleri, alarm sistemleri, jeneratörler,  güvenlik açıkları gibi tüm alanlar sunucuda toplanabilir  Ortaya çıkabilecek durumları tehlike seviyelerine göre gruplayarak güvenlik alt yapısı oluşturabilirsiniz.  Güvenlik alt yapısının tek bir alt yapı altında toplanabilmesiyle birlikte acil tüm durumlara tek bir merkezden kolayca müdahale edebilirsiniz.

Data& Network Sistemleri Ne İşe Yarar?

Data ve network sistemleri genel olarak bir işletmede ya da bir kurumdaki tüm sistemin yönetilmesini sağlayan özel yönetim alanlarıdır.  Bir binada, kampüste ya da bir firmada çok sayıda sistemi tek bir alt yapıda toplayabilirsiniz.  Sistem içinde sürekli daha fazla sistem bağlayabilir ve uygulama veri ağına ekleyebilirsiniz.

Data ve network sistemlerinde yerel alan ağı sayesinde fiziksel olarak birbirine yakın ağlar arasında bağlantı kurulabilir. Bunlar birçok şirket ya da evde kullanılabilir Daha geniş alan ağı ile en kapsamlı ağı sağlayabiliriz.  Birden fazla cihazı birbirine bağlayarak iletişim kanalı kurabilirsiniz.  Bu sistemler genel olarak bir yerdeki tüm sistemleri bağlayan ya da aradaki iletişimi ve dosya aktarım ile depolama ağını kuran sistemlerdir. Data ve network sistemleri içinde farklı ihtiyaçlara çözüm bulabilirsiniz.

Data& Network Sistem Türleri Nelerdir?

Data ve network hizmeti almak isteyen firmalar birçok konuda ihtiyaçlarına çözüm bulabilirler. Data ve network sistem türleri şu şekilde sıralanabilir;

Yerel Alan Ağı

Yerel alan ağı; işyeri, kampüs ya da ev gibi sınırlı mesafelerde yer alan bilgisayar ya da diğer birimleri birbirine bağlayan bilgisayar ağı olarak tanımlanabilir. Kurumlar iletişim yeteneğini sağlayabilmek için bu sistemleri tercih edebilirler. Büyüyen işletmeler ses, görüntü, veri aktarımı ve depolama gibi tüm ihtiyaçlarını tek bir ağ üzerinde birleştirecek bir ağ kurabilirler. Bu sistemler hızlı ve güvenli şekilde iletişim sağlar ve firmalar için son derece ekonomik bir çözümdür.

Geniş Alan Ağı

Geniş alan ağı; fiziksel ve konum olarak uzak noktalarda yer alan mekanlar arasında bulunan bilgisayarlar arasında iletişim kurulabilmesi adına LAN’ları ve başka tip ağları birbirine bağlayan genel bilgisayar ağlarıdır. Bu ağlar tek bir organizasyon için kurulan özel iletişim ağlarıdır.  Büyüyen firmaların özel bilgilerini iletebilmesi adına ağ üzerinden bilgi aktarımı sağlar. Ayrıca her türlü bilgiye işletme içine erişimi sağlar.  Verimliliği arttıran, uygun maliyetli, işlerin online yürütülmesini sağlayan sistemlerdir. Büyüyen işletmeler için en etkili çözümlerdendir.

Veri Merkezi

Daha önce işletmeler birkaç tane bilgisayarla birlikte bilgi işlem süreçlerini yürütüyorlar. Ancak artık firmaların çok daha kısa sürede büyümesi ve bilgi hacminin artması ile birlikte bilgi işlem odaları yetersiz hale geldi. Veri merkezleri ticari barındırma hizmeti ve internet servis sağlayıcısı olarak destek verebilir. En güvenli depolama merkezleri olarak birçok firmaya kolaylıklar sağlamaktadır.

Ağ Güvenliği

İnternette birçok tehdit söz konusudur.  Ağ güvenliği bu tehditlere karşı alınan tüm önlemleri barındırır. Data ve network sistemleri sayesinde güvenlik uygulamaları kolayca hayata geçirilebilir. Firmalar tehditler karşısında kendilerini savunabilmeleri için güvenlik politikasına sahip olmalıdır. Yeni çıkan teknolojiler sürekli yeni önlemler almayı gerekli kılar. Doğru bir ağ güvenliği politikası ile işletmenizi her zaman koruyabilirsiniz.  Saldırı tespit ve önleme sistemi,  e posta güvenliği,  URL filtreleme,  yeni nesil güvenlik duvarı,  ağ erişim kontrolü, veri tabanı güvenlik duvarı,  gelişmiş sürekli tehdit gibi özelliklerle sisteminizi koruyabilirsiniz.

Ağ Yönetimi

Ağ yönetimi; data ve network sisteminde yer alan tüm bilgisayar ve diğer kanalların büyük bir ağda en üst düzeyde yönetilmesidir. Bu sistem sayesinde güvenlik, izleme, dağıtım, kontrol, tahsis, koordinasyon ya da planlama gibi fonksiyonlar tek bir merkezden yürütülebilir. Kurulan bir network sisteminden sonra sistemin tek bir merkezden yönetilebilmesi de önemlidir. Bunun için ağ yönetimi ile ağ üzerinde yer alan tüm sorunlara karşı hazırlıklı olabilir ve hızlı çözümler bulabilirsiniz.

Büyük Veri

Büyük veri, geleneksel veri tabanı sistemlerindeki kapasitenin üzerindeki verilerdir. Artık veriler çok büyük ve çeşitli oluyor. Ayrıca veriler çok hızlı yer değiştiriyor. Bu yüzden de geleneksel veri tabanları alt yapısı yeterli olmuyor. Geleneksel yazılımlarla yönetilemeyen, saklanamayan ve analiz edilemeyen genel sistemlerdir. Büyük verilerin saklanması ve yönetilebilmesi adına doğru data ve network çözümleri işletmelere büyük kolaylıklar sağlıyor.  Yüksek çapta verileri bu sistem sayesinde kolayca saklayabilir ve ağ içinde transfer edebilirsiniz.

 

Data ve Network Sistemleri Nasıl Çalışır?

Data ve network sistemlerinde sistemin hızlı ve verimli olarak çalışabilmesi için network kablolama yöntemiyle bağlantı kurulur. Eksik bir kablolama yapılırsa sistem doğru çalışmaz. Kablolama alt yapısı toplam network yatırımının çok küçük bir kısmını meydana getirir. Ancak sistemde ortaya çıkan network sorunlarının tamamına yakını yanlış kablolamaya bağlı olarak ortaya çıkar.

Bu yüzden yapısal kablolama çalışmaları doğru bir şekilde devreye girmelidir.  Yapısal kablolama data ve network sistemlerinde ne uzun süre kullanılan bölümlerdir. Yani bir network sisteminin en can alıcı noktasıdır. Bu işlem, ihtiyacınız olan büyük veri iletişiminin karşılanması adına kablolama alt yapısının standartlara uygun şekilde yapılmasıdır.  Yapısal kablolama sayesinde sistemleri sorun yaşamadan hızlı bir şekilde çalıştırabilirsiniz ve tam verim alabilirsiniz.

 Data ve Network Sistemleri’nin Kullanım Alanları Nelerdir?

Data ve network sistemlerinin geniş bir kullanım alanı vardır;

  • Küçük işletmelerde uygun maliyetlerle tüm sistemlerin tek bir merkezde toplanabilmesi üzerine tercih edilebilir.
  • Uluslararası hizmet veren büyük şirketlerde yönetim ve koordinasyon için ayrıca veri sisteminin güvenli hale getirilmesi adına kurulabilir.
  • Binalarda birçok sistemin tek bir merkezden yönetilmesini sağlar.
  • Kampüslerde ya da eğitim kurumlarında tek bir merkezden yönetim vadeder.
  • Veri merkezlerinde de güvenliği sağlamak ve bilgileri depolayabilmek adına data ve network sistemleri kullanılmalıdır. Yani data ve network sistemleri çok geniş bir kullanım alanına sahiptir. Birçok işletme ve alanda tüm elektronik sistemleri tek bir merkezde toplayan bir sistem olarak karşımıza çıkmaktadır.

Data ve network sistemleri birçok işletme için etkili çözümler sunuyor. Verileri saklama, yaşam alanındaki tüm sistemleri yönetme ve koordineyi sağlayarak tüm sistemi tek bir merkezde toplama adına data ve network sistemleri kurulumu gerçekleştirilebilir.

Call Now Button
Open chat